İletişim teknolojileri DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi’ne katıldı. Konseyin amacı, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak, müteahhitlik, turizm ve yatırım alanlarında karşılıklı çıkarları olan işbirliği ve ortak girişimleri teşvik etmek, üçüncü ülkelerdeki Türk-Umman işbirliği fırsatlarını tespit etmek ve değerlendirmek, Umman’da Türk ekonomisi. Bu bağlamda, İş Konseyi ve onun muadili kuruluşu olan Umman Ticaret ve Sanayi Odası, hem Umman’da hem de Türkiye’de yıllık Ortak Toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılar ağırlıklı olarak Türkiye’deki yatırımları teşvik etme amacına hizmet ediyor.